Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Verder kijken dan alleen label B

“Het is goed dat we nu werken aan de planvorming om CO2-neutraal te realiseren, en verder kijken dan alleen het realiseren van label B” vertelt Willem van Duijn, directeur-bestuurder van de Noordwijkse woonstichting. EnergieAmbassadeur Jeffrey Mennen sprak hem over hun inspanningen de afgelopen jaren en hun ervaringen met het programma Huren met Energie.

Jullie halen Label B in 2020. Zijn de inspanningen die jullie hebben gepleegd voor gemiddeld energielabel B een goede basis voor CO2-neutraal in 2050?
Om label B te halen investeerden wij bij onze al bestaande woningen vooral in het aanbrengen van zonnepanelen, isolatie (daken, vloeren en spouwmuren) en HR-ketels. Nieuwbouw doen we gasloos en BENG. De investeringen in nieuwbouw dragen waarschijnlijk wel bij aan het realiseren van CO2-neutraal. Of dat ook geldt voor de duurzaamheidsinvesteringen die we hebben gedaan in het bestaand bezit, is nog maar zeer de vraag. De Routekaart CO2-neutraal in 2050 van Aedes gaat daar mogelijk helderheid in brengen. Het is goed dat we nu gaan werken aan de planvorming om CO2- neutraal te realiseren. Daarmee kunnen we voorkomen dat we nu investeringen doen voor label B, die niet helpen om CO2-neutraal te worden.

Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
De overtuiging dat het duurzamer moet, zit intrinsiek geborgd in de cultuur van de Noordwijkse woonstichting. Maar financiën kunnen een show stopper zijn. De STEP subsidie heeft in die zin zeker geholpen.

Hoe verhoudt de opgave CO2-neutraal zich tot het thema duurzaamheid?
Duurzaamheid is breder dan CO2-neutraal. We moeten er voor waken dat we bij de keuzes van maatregelen om CO2-neutraal te worden geen maatregelen kiezen die niet duurzaam zijn. We denken daarom ook na hoe wij duurzaam om kunnen gaan met onder andere materialen.

Hebben jullie een goede ondersteuning gehad vanuit het programma Huren met Energie? En is er, en op welke wijze, behoefte aan een vervolg?
We hebben zeker goede ondersteuning gehad vanuit het programma. We hebben bij de Noordwijkse woonstichting nu twee bijeenkomsten gehad met EnergieAmbassadeur Jeffrey Mennen. Beide bijeenkomsten waren leerzaam en inspirerend. Bij het opstellen van het plan voor CO2-neutraal willen we zeker ook gebruik maken van de adviezen van de kennis die aanwezig is bij het programma. Verder zal een van onze medewerker reisleider worden bij de implementatie van de routekaart CO2-neutraal in 2050 als onderdeel van de Woonagenda 2017-2021 van Aedes.

Welke tip kun je de collega corporaties meegeven?
Maak gebruik van de kennis die aanwezig is bij het programma Huren met Energie. Kijk nu niet meer alleen naar het realiseren van label B, maar kijk of de maatregelen van nut zijn bij het bereiken van CO2-neutraal worden. Maak de plannen samen met de belangrijkste stakeholders.

Achtergrond

De afgelopen jaren gingen wooncorporaties intensief aan de slag met duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. Samen met een aantal corporaties en de EnergieAmbassadeurs kijken we terug op de inspanningen en behaalde resultaten op hun weg naar een CO2-neutrale toekomst. Hierover publiceren we korte interviews op Huren met Energie. Eind dit jaar publiceren we een bundeling van deze ervaringen.Volg Huren met Energie op twitter