Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Verduurzaming vanuit regisserend opdrachtgeverschap: inspirerende voorbeelden

mei 2016

Van corporaties wordt verwacht om vanuit hun rol als regisserend opdrachtgever verduurzaming en energiebesparing te realiseren. De publicatie ‘Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector’ laat zien dat iedere corporatie kan verduurzamen, zij het op verschillende manieren. Naast voorbeelden bevat de publicatie het praktische handvatten en tips.

Van corporaties wordt verwacht om vanuit hun rol als regisserend opdrachtgever verduurzaming en energiebesparing te realiseren. Maar hoe pak je die rol goed op? En wat zijn voorbeelden van geslaagde projecten? De publicatie ‘Inspirerende voorbeeldprojecten in de huursector’ laat zien dat iedere corporatie kan verduurzamen, zij het op verschillende manieren. Deze publicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes en Huren met Energie bevat interessante voorbeelden, maar ook praktische handvatten en tips.

Bewust kiezen voor wijze waarop project in de markt wordt gezet

De 14 voorbeelden zijn afkomstig vanuit uiteenlopende projecten, bij grote en kleine, landelijke en stedelijke corporaties. De voorbeelden zijn bekeken vanuit de interne organisatie, samenwerking met de markt en het betrekken van bewoners. Deze invalshoeken zijn samengebracht met de verschillende fasen van een project.

Een professionele opdrachtgever kiest bewust voor de wijze waarop een project in de markt wordt gezet, zo maakt de publicatie duidelijk. Deze professionele opdrachtgever is afhankelijk van de opgave en de interne organisatie. Bovendien moet de gekozen samenwerkingsvorm leiden tot het beste product voor een zo scherp mogelijke prijs. De keuze voor regisserend opdrachtgeverschap moet dan ook alleen worden gemaakt omdat het past bij de opgave en de corporatie.

Volg Huren met Energie op twitter