Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Vernieuwde Inspiratiegids Aedes energiebesparing in prestatieafspraken

Aedes geeft tips en voorbeelden voor het maken van prestatieafspraken in hun vernieuwde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken. Bij het maken van die prestatieafspraken kunnen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken.

In de geactualiseerde inspiratiegids staan tips en voorbeelden woningcorporaties uit het hele land. In Zwolle is bijvoorbeeld afgesproken dat corporaties de energiebewustwording van huurders bevorderen. Daarvoor ontwikkelden zij een ‘slimme-meter-portal’. Aedes interviewde Egbert Haas, projectmanager woningstichting SWZ uit Zwolle hierover.

Concrete prestatieafspraken

De Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken is een uitgave van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Woonbond, het ministerie van BZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In de geactualiseerde versie laten twaalf factsheets verhalen, feiten, tips en video’s zien over de aanpak van verduurzaming in concrete prestatieafspraken. Elke factsheet geeft informatie over slimme manieren van samenwerken en financieren door middel van slim aanbod, gedrag en slimme techniek.

Bekijk de nieuwe Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken hier.Volg Huren met Energie op twitter