Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Vernieuwingsagenda: duurzaamheid prioriteit

De duurzaamheidsopgave is een van de prioriteiten in de Vernieuwingsagenda voor woningcorporaties ‘Slimmer en beter voor elkaar’. Daarin gaan woningcorporaties en partners in de branche aan de slag met vernieuwing en innovatie. Op 20 april sloten ruim honderd corporaties zich aan bij de Vernieuwingsagenda, waarmee zij de aanpak hiervan willen versnellen.

In de Woonagenda legden corporaties hun doelstellingen over duurzaamheid vast. Op korte termijn, eind 2020 betekent dit dat alle woningen gemiddeld op label B zitten. En op lange termijn, voor 2050, is het doel om volledig CO2-neutraal te bouwen en te verhuren. Op dit moment zijn corporaties op verschillende manieren met deze opgave aan de slag. Naast HurenMetEnergie zijn er ook andere samenwerkingsverbanden van partijen die hierin samen optrekken (De Stroomversnelling, Groene Huisvesters, Lente-akkoord, Zonnig Limburg, Innovatie en duurzaamheid Gelderland, et cetera).

Versnellen en verbinden

Aedes geeft aan dat verduurzaming van de sociale huurvoorraad op dit moment nog te laag ligt. Uitgangspunt van de Vernieuwingsagenda is om deze aanpak te versnellen. De agenda biedt samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. Voor de aanpak van duurzaamheid is daarin veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de meest sluitende business cases (met winst voor milieu, huurders, leveranciers en corporaties) en het verspreiden van kennis over de toepassing hiervan voor de eigen organisatie.

Collectief opdrachtgeverschap

Ook liggen er kansen in collectief opdrachtgeverschap om meer innovatie en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid ‘af te kunnen dwingen’. In veel sectoren leidt collectieve inkoop al tot substantiële voordelen. Aedes biedt bijvoorbeeld inkoopsamenwerking aan, wat leidt tot kostenbesparingen voor corporaties. En er liggen kansen in het bundelen van concrete opdrachten (denk aan de inkoop van CO2 neutrale keukens, zonnepanelen, isolatie van wanden, circulair bouwen, et cetera), om vervolgens via tenders de markt te verleiden tot vernieuwende en duurzame oplossingen.

Met de Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ gaan ActiZ, Aedes, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis (KWH/Stekademy), Kennisplatform Corpovenista, Platform31 en Stroomversnelling samen met woningcorporaties aan de slag. Meer informatie over de Vernieuwingsagenda vindt u hier. Wilt u ook innoveren en profiteren van alle kennis die er al is? Meld u dan nu aan.Volg Huren met Energie op twitter