Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Verplichte uitfasering niet-groene labels

Minister Blok bereidt wetgeving voor die corporaties verplicht tot uitfasering van woningen met niet-groene labels (slechter dan label C). Aanleiding hiervoor is de publicatie van de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016), waaruit blijkt dat corporaties de doelstellingen uit het SER-energieakkoord van gemiddeld label B in 2020 niet gaan halen. Dit betekent dus ook dat huurders verplicht worden hun woning te laten renoveren.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de CO2- uitstoot die vrijkomt bij het verwarmen van gebouwen naar 0 gaat. Woningcorporaties hebben circa 30 procent van de Nederlandse woningen in handen en spelen bij het behalen van de doelstellingen een belangrijke rol. Al eerder hebben zij in het SER-energieakkoord afgesproken dat zij hun woningvoorraad in 2020 naar gemiddeld label B brengen. Programma Huren met Energie ondersteunt de corporaties. Zeker het laatst jaar hebben zij hun ambitieniveau fors verhoogd. Niet alleen naar gemiddeld label B, maar op termijn ook naar energieneutraal.

Knelpunten

Corporaties hebben echter meer maatschappelijke taken, zoals het aanbieden van fatsoenlijke en betaalbare huurwoningen aan huurders die hier op de vrije markt zelf niet toe in staat zijn. Hieraan ontlenen zij hun bestaansrecht. Dit gaat goed samen met het verduurzamen van de woningvoorraad. Maar soms ook niet, of via een andere planning als het Rijk voor ogen heeft. Omdat de huurders niet instemmen bijvoorbeeld. Omdat er onduidelijkheid is over de salderingsregeling. Of soms geven huurders en gemeenten prioriteit aan andere doelstellingen, zoals het bijbouwen van woningen of betaalbaarheid. Tot slot betekent de transitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving meer dan labelstappen maken en de focus breder leggen.

Verplichten?

Het verplichten van corporaties tot uitfasering van woningen levert voor het eerst genoemde knelpunt – instemming van de huurders – een oplossing. Het is alleen de vraag of we dat moeten willen. In de sociale huursector zitten veel mensen voor wie het leven al best ingewikkeld is. Hun woning is de plek waar ze de complexe maatschappij buiten kunnen houden. Hoewel sommige huurders en verhuurders best een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij het verduurzamen, is de verplichting voor deze groep – terwijl de eigenwoningbezitters niets wordt opgelegd – op zijn minst discutabel.

CO2-neutraal

Mochten er toch extra maatregelen komen, laten die dan meteen op het einddoel koersen en toewerken naar een CO2-neutraal gebouwde omgeving. Deze doelstelling geldt voor iedereen, ook voor particuliere verhuurders en eigenwoningbezitters. Immers: als het gas eruit gaat, is er geen andere keuze.Volg Huren met Energie op twitter