Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Wat betekent het klimaatakkoord voor de corporaties?

Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatakkoord, kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving spreekt van een energierevolutie. “We gaan onze huizen beter isoleren en van het gas af.” Maar wat betekent dit voor corporaties?

Energierevolutie

In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat de temperatuur op aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius. Volgens Marjan Minnesma van de organisatie Urgenda betekent dit dat we binnen 15 jaar moet stoppen met fossiele brandstoffen. Ook voorzitter van de borgingscommissie Ed Nijpels denkt dat de consequenties groot zijn in Nederland. Is vooralsnog besloten dat de energie voor 16 procent met duurzame bronnen moet worden opgewekt in 2023. Voor de jaren daarna verwacht hij nog veel zwaardere maatregelen.

All-electric of warmtenet?

Ongeveer een kwart van het huidige energieverbruik is bestemd voor het verwarmen van gebouwen. Over dertig jaar staat 90 procent van die gebouwen er nog steeds. Een deel van deze woningen zijn om te bouwen naar ‘all-electric’-concepten. Voor een ander deel is aansluiting op een warmtenet voordeliger. Omdat corporaties circa 30 procent van de woningen bezitten, zijn zij een belangrijke speler zijn bij het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad: om te beginnen label B in 2020.

En corporaties?

In combinatie met de kamerbrief over de Indicatieve Bestedingsruimte is de kans groot dat de corporatiesector over afzienbare tijd de vraag krijgt om de sociale woningvoorraad voor te bereiden op het gasloze tijdperk. Hoe precies is lastig. Het landschap rond energiebesparing is nog volop in beweging. Toch zijn er voorbeelden bekend van corporaties die met ruimte voor het onbekende een koers naar het fossielloze tijdperk hebben opgesteld. Hiervoor lopen momenteel diverse onderzoeken en pilots. Het experiment Warmtesprong van Platform31 brengt samen met corporaties en gemeenten in beeld wat de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten zijn. Ook de vraag welke bijdrage de warmteaansluiting levert aan het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad komt aan bod.Volg Huren met Energie op twitter