Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Woningcorporaties en provincie in Drenthe sluiten Energieconvenant 2015-2020

Drentse woningcorporaties en de provincie Drenthe zetten zich de komende vijf jaar opnieuw samen in voor vermindering van het energiegebruik en een verdere besparing van de CO2-uitstoot in huurwoningen. Donderdag 5 maart ondertekenden de directies en gedeputeerde Henk van de Boer het Energieconvenant 2015-2020 bij Green Planet in Pesse.

Doelen

In het Energieconvenant Drenthe 2015-2020 stellen Actium, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woningstichting De Volmacht, Woonconcept en Woonservice zich vier doelen:

  • bewust omgaan met het gebruik van (schaarse) grondstoffen;
  • energiekwaliteit van woningen in beeld brengen en verder verbeteren;
  • verhogen van kennis en bewustwording bij bewoners;
  • beheersbare woonlasten.

De provincie heeft de regie in de uitvoering en monitoring van het energieverbruik.

Convenant 2007/2008

In 2007/2008 maakten de provincie en de woningcorporaties voor het eerst afspraken in een energieconvenant. Drenthe was de eerste provincie die een eenduidig overzicht kon geven over de afspraken tussen provincie, corporaties en ook het Rijk op het gebied van energiebesparing in de sociale woningbouw. De eindevaluatie in 2014 toont het positieve effect van die samenwerking: een vermindering van het energieverbruik met 8 procent en een besparing van de CO2-uitstoot van 8,5 procent.

Pioniersrol

Gedeputeerde Henk van de Boer: “Wij willen onze pioniersrol voortzetten door gezamenlijke doelen te bereiken en andere wegen voor samenwerking en vernieuwing te zoeken. Daarbij dagen we ook de markt uit tot productinnovatie, omdat die aanpak kan leiden tot positieve gevolgen voor bedrijfsleven en werkgelegenheid.” Op de woningcorporaties ligt landelijk momenteel een financiële druk bij het realiseren van betaalbare huisvesting voor hun doelgroep. Juist daarom vinden zij het belangrijk dat de woonlasten, zowel huur- als ook energielasten, beheersbaar blijven.

In vergelijking met het Energieconvenant 2007/2008 wordt het energieprogramma uitgebreid met meer doelen dan alleen verbetering van het energielabel.

Lees het Energieconvenant 2015-2020
Volg Huren met Energie op twitter