Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

“Woningcorporaties kunnen de energietransitie boosten”

“Corporaties zouden de sectorlegitimiteit kunnen dienen door de energietransitie te boosten”, zei Paul van Roosmalen van woningstichting de Gemeenschap tijdens het slotdebat van het festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de transitie van de gebouwde omgeving naar CO2-neutraal in 2050. “Corporaties bezitten 30% van de woningvoorraad en zijn in staat om lange-termijn investeringen te doen en innovaties uit te vragen”, aldus Roosmalen. Tijdens het Festival keken woningcorporaties samen met Platform31 en Aedes terug op hun aanpak van duurzaamheidsdoelstellingen van de afgelopen jaren en de ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie.

Corporaties werken hard aan het aanpakken van de grote duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties werden daarbij, de afgelopen drie-en-een-half jaar, ondersteund vanuit het programma Huren met Energie. Als afronding van dit programma organiseerden Huren met Energie, Platform31 en Aedes op woensdagmiddag 8 november het festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’ in de Metaalkathedraal in Utrecht. Een locatie die past bij een transitie van de gebouwde omgeving naar CO2-neutraal in 2050. Woningcorporaties deelden daar voorbeelden en resultaten en kregen verdieping op actuele thema’s. Samen bekeken zij hoe de vervolgstap kunnen maken van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050.

Op het festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’ kregen de bezoekers lezingen, workshops en goede voorbeelden. Zo deelde Sandra van Gaalen, van woningcorporatie Lefier, hun ervaringen met de route naar CO2-neutraal. Zij zijn de eerste corporatie die dit al daadwerkelijk hebben bepaald. Aedes gaf uitleg over hun Routekaart 2050 waarmee zij corporaties ondersteunen op hun weg naar CO2-neutraal. Tijdens drie workshops kregen de bezoekers van het festival verdieping op de verschillende thema’s waar corporaties mee te maken krijgen tijden de energietransitie. Diederick Barendsz van ZOWonen en EnergieAmbassadeur Peter Hopmans gaven inzicht in hoe je een complex aardgasvrij maakt. EnergieAmbassadeurs Jeffrey Mennen en Emirto Rienhart gingen in hun workshop in op de vertaling van de stip op de horizon naar een vertaling in het Strategisch VastgoedBeleid, meerjarenplanning en uiteindelijk het jaarplan met concrete projecten. En Paul Looije van Lefier en EnergieAmbassadeur Charlie Kock gaven een workshop over de afwegingen die Lefier heeft gemaakt bij het maken van het nieuwe energiebeleidsplan. Lees meer daarover ook meer in het interview met Paul van Looije en Leo van Diemen, van Lefier, op HurenmetEnergie.nl.

Het festival sloot af met een inspirerend debat met verrassende invalshoeken. “Corporaties zouden de sectorlegitimiteit kunnen dienen door de energietransitie te boosten”, zei bestuurder Paul van Roosmalen van woningstichting de Gemeenschap bijvoorbeeld tijdens het slotdebat. Paul pleit er daarnaast voor om iedere gemeente te verplichten een energietransitieplan op te stellen en een fonds van 500 miljoen voor duurzaamheidsinvesteringen. Tafelgenoot Claudia Reiner vulde aan dat zij het belangrijk vindt dat het nieuwe kabinet inzet op onderwijs. “Er zouden geheel nieuwe curriculum ontwikkeld moeten worden om grote aantallen studenten klaar te stomen om de energietransitie uit te voeren”, zegt zij. Sabine Galje van het ministerie van BZK geeft aan dat het Rijk helpt wanneer de inspanningen van diverse partijen bekend zijn. Sabine: “De huidige cijfers van Aedes waarin een versnelling zichtbaar is in de verduurzaming bij corporatiewoningen en de inzet van de sector op CO2-neutraal, maakt dat het Rijk vertrouwen krijgt en minder snel met verplichtende maatregelen komt”.

Terugblik festival 'Op weg naar CO2-neutraal'

Lees het uitgebreide verslag van het festival hier.

Huren met Energie

De afgelopen drie-en-een-half jaar begeleidden de EnergieAmbassadeurs van Huren met Energie corporaties bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zij hielpen individuele corporaties bij het organiseren van draagvlak, regisserend opdrachtgeverschap, het opzetten en implementeren van een energiebeleidsplan of bij het opstellen van de businesscase. Vanuit Huren met Energie kregen corporaties bovendien informatie over verschillende renovatieconcepten en konden zij leren van de behaalde resultaten en succesverhalen van anderen.

Inspiratiemagazine

Om corporaties ook na afloop van het programma Huren met Energie te ondersteunen in de opgave naar een CO2-neutraal brachten de EnergieAmbassadeurs, projectleider Anouk Corel en andere betrokkenen de lessen uit het programma samen in een inspiratiemagazine.

  • Klik hier voor het magazine ‘Op weg naar CO2-neutraal’
Overhandigen inspiratiegids
DOG4Yo4W4AErznG
Huren met Energie

Festival 'Op weg naar CO2-neutraal