Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Zonnig-Limburg Fase 2

3.000 woningen met zonnepanelen, 4 keer winst

februari 2015

Zonnig-Limburg, een samenwerkingsverband van tien Limburgse woningcorporaties en de Provincie Limburg, heeft haar selectietraject rondom de levering en installatie van minimaal 3.000 zonnepanelensystemen afgerond. Na een uitgebreid aanbestedingstraject, gebaseerd op prestatie-inkoop, is Tautus gekozen als partner voor dit project. Hiermee is een belangrijke stap in het proces gezet. Via Zonnig-Limburg gaan de tien deelnemende corporaties in drie jaar tijd gezamenlijk minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen.

Prestatie-inkoop

Peter Hopmans, projectleider van Zonnig-Limburg: “We kozen voor de methode van prestatie-inkoop omdat we de prijs niet de belangrijkste pijler vinden. We gaan voor een lange periode een intensief traject aan met de gekozen leverancier. Dan moet je echt het vertrouwen hebben in een partij dat die, behalve een goede prijs, ook op andere onderdelen goed presteert. “

Over Zonnig-Limburg

De deelnemende corporaties willen met Zonnig-Limburg vooral de woonlasten voor huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren.

Het principe is eenvoudig. De deelnemende corporatie bepaalt of zij zelf investeert in de zonnepanelen of dat ze dat door een derde partij laat doen. In beide situaties heeft de huurder direct voordeel: de besparing op de energierekening is vanaf de eerste maand hoger dan de eigen bijdrage. Als de corporatie zelf investeert en dus zelf eigenaar van de zonnepanelen wordt, betaalt de huurder maandelijks een bijdrage aan de corporatie. Wanneer een derde partij investeert, betaalt de huurder een vaste huurprijs voor de panelen en wordt een gegarandeerde opbrengst afgesproken. Voor de corporatie moet het project op termijn minimaal kostenneutraal uitpakken.

Zonnig-Limburg resulteert daadwerkelijk in een win-win-win-win situatie:

  1. Winst voor de huurder omdat de energielasten flink teruglopen
  2. Winst voor de corporatie omdat Zonnig-Limburg bijdraagt aan de vergroening van het bezit, een impuls geeft aan verdere energetische maatregelen en de business case minimaal neutraal is.
  3. Winst voor het milieu omdat de CO2-belasting wordt teruggedrongen
  4. En winst voor de Limburgse werkgelegenheid omdat met Limburgse montageploegen gewerkt wordt.

De provincie Limburg subsidieert een groot deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg en is nauw betrokken bij het project.

Betrokken woningcorporaties

De deelnemende corporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph Stramproy, Woningvereniging Nederweert en WoonGoed 2-Duizend.


Volg Huren met Energie op twitter