Zoekresultaten

1-20 van 137 resultaten

Lerend op weg naar CO2-neutraal

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/lerend-op-weg-naar-co2-neutraal
Fred hesselink internal thumb small 1513768291
20 december 2017 - Afgelopen tijd werkte woningcorporatie Accolade samen met haar huurdersbelangenverenigingen hard aan het vormgeven van hun duurzaamheidsbeleid. Daarover vertelt Fred Hesselink, directieadviseur bij Accolade en voorzitter van de werkgroep.
Lees meer

Omarming nieuwe technieken voor verduurzaming

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/omarming-nieuwe-technieken-voor-verduurzaming
Rob bogaarts internal thumb small 1513766727
20 december 2017 - “Zorg dat je de context helder hebt (The Natural Step) en dat je alle condities creëert. Financiële kaders, menukaart, omarming van nieuwe technieken en een routekaart op portefeuilleniveau en op complexniveau. Op die manier krijg je de organisatie mee bij verduurzaming”, zegt Rob Bogaarts, district manager bij Woonbedrijf.
Lees meer

Naar CO2-neutraal: hoe dan?

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/naar-co2-neutraal-hoe-dan
Anouk corel internal thumb small 1513765985
20 december 2017 - Het is zaak dat duurzaamheidsambities worden omgezet naar handelingsperspectief. Dit vraagt van corporaties om te schaken op meerdere borden.
Lees meer

Stap-voor-stap van Groen naar NOM

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/stap-voor-stap-van-groen-naar-nom
Niek habraken internal thumb small 1513332866
15 december 2017 - “Werk samen, geef goede informatie en neem mensen stap voor stap mee. Beperk je tot hoofdlijnen en hou het zo simpel mogelijk, je kunt niet in je eentje de hele wereld veranderen” adviseert Niek Habraken, programmamanager verduurzaming bij KleurrijkWonen.
Lees meer

Bewonersparticipatie is een kwestie van luisteren en bruggen slaan

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/bewonersparticipatie-is-een-kwestie-van-luisteren-en-bruggen-slaan
Corine halmingh internal thumb small 1513331526
15 december 2017 - Veel woningcorporaties zijn intensief bezig met bewonersparticipatie. Woonborg betrekt sinds een aantal jaren hun bewoners actief bij planvorming en uitvoering van renovatie en herstructureringsprojecten. Corine Halmingh, bewonersconsulent, vertelt over hun ervaringen.
Lees meer

Huren met Energie als sparringpartner

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/huren-met-energie-als-sparringpartner
Ingrid pierik 1 internal thumb small 1513257322
14 december 2017 - EnergieAmbassadeur Peter Hopmans stelde Ingrid Pierik van Wonion enkele vragen, om zo samen nog kort terug te blikken op hun inspanningen van de afgelopen jaren.
Lees meer

Positieve houding en inspiratie op de weg naar duurzaamheid

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/positieve-houding-en-inspiratie-op-de-weg-naar-duurzaamheid
Asmets2 internal thumb small 1513171828
13 december 2017 - Dankzij de positieve houding van de organisatie en de Raad van Bestuur is ook het Grootslag ervan overtuigd dat de duurzaamheidsdoelstellingen behaald kunnen worden.
Lees meer

Een up-to-date strategisch voorraadbeleid

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/een-up-to-date-strategisch-voorraadbeleid
Logo rws vierkant internal thumb small 1510837051
16 november 2017 - “Zorg voor een up-to-date strategisch voorraadbeleid om goede investeringsbeslissingen te nemen” is het advies van William Dircken, manager vastgoed van de RWS Goes.
Lees meer

“Woningcorporaties kunnen de energietransitie boosten”

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/woningcorporaties-kunnen-de-energietransitie-boosten
Img 0165 internal thumb small 1510836676
16 november 2017 - Tijdens het festival ‘Op weg naar CO2-neutraal’ keken woningcorporaties samen met Platform31 en Aedes terug op hun aanpak van duurzaamheidsdoelstellingen van de afgelopen jaren en de ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie.
Lees meer

Eén plan voor een betaalbare en duurzame woningvoorraad

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/een-plan-voor-een-betaalbare-en-duurzame-woningvoorraad
Lefier internal thumb small 1509017332
16 november 2017 - Interview met Paul Looije en Leo van Diemen, woningcorporatie Lefier, over hun energiebeleidsplan.
Lees meer

Verder kijken dan alleen label B

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/verder-kijken-dan-alleen-label-b
Logo vierkant 2 internal thumb small 1510658240
14 november 2017 - Jeffrey Mennen sprak Willem van Duijn, directeur-bestuurder van de Noordwijkse woonstichting over hun inspanningen de afgelopen jaren en hun ervaringen met het programma Huren met Energie.
Lees meer

Magazine: Naar CO2-neutraal in 2050

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/magazine-naar-co2-neutraal-in-2050
Cover naar co2neutraal in 2050 internal thumb small 1510069161
8 november 2017 - In dit magazine vindt u kennis opgehaald uit het programma Huren met Energie, handvaten en inspiratie om de duurzaamheidsopgave naar CO2-neutraal in 2050 vorm te geven.
Lees meer

Kansen en risico’s voor woningcorporaties bij aansluiten op een warmtenet

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/kansen-en-risico-s-voor-woningcorporaties-bij-aansluiten-op-een-warmtenet
Cover wegwijs in warmte internal thumb small 1507197703
5 oktober 2017 - Het rapport 'Wegwijs in warmte' beschrijft de resultaten uit het experiment ‘Warmtesprong’. Warmtesprong had tot doel om bij woningcorporaties werkenderwijs de kennis over warmtenetten te versterken aan de hand van concrete casussen.
Lees meer

Zijn warmtenetten onze redding?

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/zijn-warmtenetten-onze-redding
Peter linders anouk corel web internal thumb small 1504692299
6 september 2017 - Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Dit betekent dat we voor onze warmtevoorziening langzaam maar zeker over moeten stappen van gas naar andere vormen van ruimteverwarming. Een warmtenet kan hiervoor een alternatief zijn.
Lees meer

Heldere doelstellingen voor concreet energiebeleid

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/heldere-doelstellingen-voor-concreet-energiebeleid
Foto hans aug 2016  4  internal thumb small 1504532623
4 september 2017 - De inspiratiesessie van Huren met Energie helpt woningcorporaties met het formuleren van heldere doelen en het concretiseren van het thema duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan stelden we een aantal vragen aan Hans Kröger, directeur/bestuurder van woningstichting Het Grootslag.
Lees meer

De (financiële) kansen voor de energietransitie

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/de-financiele-kansen-voor-de-energietransitie
Paul van roosmalen internal thumb small 1504531150
4 september 2017 - Energieambassadeurs Peter Hopmans en Peter Linders interviewden Paul van Roosmalen (corporatie De Gemeenschap uit Nijmegen) over zijn ideeën over CO2-neutraal vastgoedbezit van woningcorporaties.
Lees meer

Met oog voor circulaire economie

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/met-oog-voor-circulaire-economie
Ingrid pierik internal thumb small 1504195160
31 augustus 2017 - Met nieuwbouw en (grootschalige) renovatie houdt Wonion al rekening met Nul-op-de-Meter. En daarover is al veel kennis, zegt Ingrid Pierik, beleidsadviseur Techniek bij deze corporatie. Huren met Energie ging met haar in gesprek.
Lees meer

De energietransitie: harde noodzaak maar onduidelijke koers

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/de-energietransitie-harde-noodzaak-maar-onduidelijke-koers
Peter van ling internal thumb small 1504005384
29 augustus 2017 - We staan aan de vooravond van een energietransitie. In 2050 moet onze samenleving energieneutraal zijn, dus ook alle woningen. De gevolgen daarvan zijn nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar dat zal niet al te lang meer op zich laten wachten.
Lees meer

Atriensis: “Vergoeding zonnepanelen mag in servicekosten”

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/atriensis-vergoeding-zonnepanelen-mag-in-servicekosten
Zonnepanelen internal thumb small 1424791272
Corporaties kunnen de kosten voor het aanbrengen van niet geïntegreerde zonnepanelen nu via de servicekosten in rekening brengen aan de huurders.
Lees meer

Aandacht voor circulair aanbesteden

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/aandacht-voor-circulair-aanbesteden
Circulaire economie internal thumb small 1463044034
De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad zijn gezet. Steeds meer partijen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. Maar hoe doet u een goede aanvraag met oog op circulariteit?
Lees meer