Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Correct aanvragen STEP subsidie


Mogelijkheden

Voor de Stepregeling (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) is inclusief de uitvoeringskosten 400 miljoen euro gereserveerd. Tot en met half januari 2014 was er voor bijna 110 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er nog voor meer dan 280 miljoen euro aangevraagd kan worden. Volop kansen en mogelijkheden.

Correcte aanvraag

De aanvraag moet correct zijn. Niet juist ingevulde aanvragen worden niet gehonoreerd. Besef dat er maar eenmaal voor een bepaalde woning subsidie kan worden aangevraagd. Met andere woorden als een subsidie wordt afgewezen, dan is het niet mogelijk om nog een keer opnieuw subsidie voor die woning aan te vragen.

Let daarbij vooral op de opnamedatum van het energielabel of Energieindex. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. En zorg ervoor dat deze afgemeld zijn voor het indienen van de aanvraag.

Het is slim om niet voor al te grote hoeveelheden woningen ineens een subsidie aan te vragen. Mocht er dan toch wat fout gaan, dan betreft dat enkel dat groepje woningen.

Andere Excel sheet

Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een Excel sheet. Vanwege de wijzigingen per 1 januari 2015 van de label- en rekenmethodiek (zie artikel wijzigingen per 1 januari 2015) moet er een aangepast Excel sheet worden gebruikt. De actuele sheets 2015 zijn te vinden op de website van RVO: