Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


STEP en de wijzigingen van energielabel naar Energie-Index


Van energielabel naar EI

Tot eind 2014 was de hoogte van de STEP-subsidie gekoppeld aan het aantal labelstappen. Per 1 januari 2015 is de hoogte van de subsidie gekoppeld aan de realisatie van een bepaalde Energie-Index, afgezet tegen de Energie-Index op het moment van aanvraag. Net als in de oorspronkelijke regeling is de hoogte van de subsidie afhankelijk van enerzijds de startsituatie en anderzijds van de te bereiken Energie-Index. Deze wijziging levert drie scenario’s op.

Scenario 1

Het hele traject is afgerond voor de invoering van de gewijzigde subsidieregeling per 1 januari 2015. De realisatie wordt 24 maanden na datum subsidieverlening beoordeeld op basis van de ‘oude’ label- en rekensystematiek (ISSO 82), zoals die tot 1 januari 2015 gold. Uitbetaling vindt plaats vanaf 2018.

Scenario 2

A. De verleningbeschikking uit 2014 gaat uit van een te realiseren energieklasse en een aantal te maken labelstappen. Vanaf 1 januari 2015 is echter de Energie-Index het uitgangspunt voor de subsidieverplichtingen. Daarom ontvangt elke aanvrager, die in 2014 een verlening heeft ontvangen en nog geen afmelding van de nieuwe situatie in 2014 heeft gedaan, begin 2015 een gewijzigde verleningbeschikking. Deze brief geeft aan welke Energie-Index, in plaats van energielabel, een huurwoning dient te bereiken na renovatie en is een vertaling van het oorspronkelijk te bereiken energielabel.

B. Ook in de gewijzigde regeling van STEP geldt dat de opnamedatum niet ouder dan zes maanden mag zijn (gerekend vanaf datum aanvraag subsidie). Het is dus mogelijk om tot 1 juli 2015 een aanvraag voor STEP in te dienen met een opnamedatum voor 1 januari 2015, dus met een energielabel. Bij de verlening gaat RVO.nl uit van een te realiseren Energie-Index.

Scenario 3

Het hele traject is opgestart na 1 januari 2015, dus na de invoering van de gewijzigde labelsystematiek. De vaststelling wordt 24 maanden na subsidieverlening beoordeeld op basis van de nieuwe rekensystematiek, gekoppeld aan de Energie-Index. Uitbetaling vindt plaats vanaf 2018.

Hardheidsclausule

In beide situaties onder scenario 2 had de huurwoning bij de aanvraag een energielabel en krijgt de huurwoning na renovatie een Energie-Index. RVO.nl stelt 24 maanden na subsidieverlening de subsidie vast. Aangezien voor de Energie-Index de nieuwe rekenmethodiek wordt gebruikt (het Nader Voorschrift), kan het zijn dat met de gerealiseerde energiebesparende maatregelen de beoogde Energie-Index niet wordt gehaald.

Wanneer RVO.nl in deze situatie constateert dat de huurwoning onder de oude label- en rekensystematiek wel aan alle STEP-voorwaarden had voldaan, dan wordt toch vastgesteld conform verlening. Dit betekent dat de subsidie toch volledig wordt uitbetaald. Deze zogenaamde hardheidsclausule is dus alleen van toepassing voor aanvragen, die voor 1 juli 2015 zijn ingediend en waarbij de opnamedatum voor 1 januari 2015 ligt en het energielabel voor 1 januari 2015 is afgemeld.

Situaties voor woningcorporaties


step wijzigingen1

Meer informatie

Bindert Kloosterman (EnergieAmbassadeur)

06 50 26 07 86 – bkloosterman@hurenmetenergie.nlhurenmetenergie.nl