Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Ambitieuze no-regret renovatie van portiekflats in Presikhaaf

11 april 2016

De Arnhemse corporatie Volkshuisvesting brengt een deel van haar bezit in de wijk Presikhaaf naar energielabel A+. ‘Vorig jaar is gestart met 64 portiekflats. Dit jaar volgen meer woningen. Volkshuisvesting bereidt de woningen voor op all-electric’, aldus Daniella van Sambeek (projectleider vastgoedbeheer bij Volkshuisvesting). Daarmee kunnen we de woningen op termijn energieneutraal maken.

De portiekflats hebben een nieuwe schil met een zeer hoge isolatiewaarde (dak Rvc =8) en zijn voorbereid op all-electric. Energieneutraal maken is met huidige techniek en investeringscapaciteit niet mogelijk omdat het dakoppervlak te beperkt is voor lokale opwekking van elektriciteit. Wanneer de investeringskosten voor de installaties voor installaties binnen acceptabele normen zijn, gaat Volkshuisvesting alsnog over op all-electric.

Voor een optimale schilisolatie is de gevel volledig vlak gemaakt. Door de balkons te slopen en deze na het plaatsen van de nieuwe gevel opnieuw aan te brengen, zijn koudebruggen voorkomen. De woningen zijn voorzien van een kleine gasketel in combinatie met een warmte terugwinsysteem. Ook zijn de bergingen geïsoleerd en koppelingen aangebracht voor zonnepanelen. Individuele woningen en collectieve voorzieningen kunnen op de zonnepanelen gekoppeld worden die in de toekomst geplaatst worden. Maar de energiebesparing is nu al groot: Het gasverbruik voor verwarming is volgens Van Sambeek inmiddels gedaald van 1700 m3 naar 105m3 per jaar.

Total cost of ownership

Volkshuisvesting maakt gebruik van een subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem (Gelderse Robuuste Investeringenimpuls). Per woning is een subsidie beschikbaar van 7000 euro. Blijven de investeringskosten binnen voor Volkshuisvesting acceptabele normen, dan gaat de corporatie alsnog naar ‘all electric’.

Volkshuisvesting Arnhem heeft gebruikt gemaakt van regisserend opdrachtgeverschap via de methodiek Prestatie-inkoop (UAV-GC). Er is geen bestek opgemaakt maar kwaliteitseisen (prestaties) gedefinieerd. De gevraagde prestaties lagen echter op zo’n hoog niveau dat de aanbiedende partij weinig extra’s heeft kunnen bieden, behalve de vervanging van bestaande balkons door nieuwe balkons. Verder lag het accent op het Total Cost of Ownership en niet alleen op initiële investering.

Huurders betrokken

Bewoners betalen geen huurverhoging voor de energetische verbeteringen. De woonlasten worden dus uiteindelijk lager voor de huurders. Wel kunnen bewoners kiezen voor extra energiemaatregelen tegen een huurverhoging, zoals een geluidsisolerende wand tussen de eigen woning en die van de buren. De bewonerscommissie in Presikhaaf was in een vroeg stadium al intensief betrokken bij het renovatieproces. De huurders hebben een belangrijke rol gespeeld als ambassadeur. Vooral lagere woonlasten en meer comfort motiveerden hen, volgens Van Sambeek. Besparing op energiekosten waren ook belangrijk, maar ondergeschikt daaraan.