Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

FidesWonen aan de slag met duurzaamheidsambities Goeree-Overflakkee

11 april 2016

Goeree-Overflakkee heeft op 9 maart 2016 een duurzaamheidsalliantie gesloten met overheden, corporaties, ondernemers en instellingen. Doel: Goeree Overflakkee energieneutraal in 2020. Woningcorporatie FidesWonen neemt al een stap in die richting met de renovatie van 6 bestaande woningen naar Nul-op-de-meter in Sommelsdijk. ‘Het gaat erom: durf je te dóen’.

Goeree-Overflakkee heeft flinke ambities rond duurzaamheid en innovatie. Het eiland wil energieneutraal zijn in 2020. Dan moet lokaal dus evenveel duurzame energie geproduceerd worden als gebruikt. Met dit doel voor ogen deed Goeree-Overflakkee eind vorig jaar een oproep aan potentiële samenwerkingspartners. Dit resulteerde in de ondertekening van een duurzaamheidsalliantie op 3 december 2015. Deelnemers op dit moment zijn Rabobank, Het Haringvliet, Elektro Westhoeve, Deltawind en Greenhuus en FidesWonen. Naast samenwerking tussen (markt)partijen en instellingen zet Goeree-Overflakkee onder andere in op kennisuitwisseling en leren van elkaar.

Zes bestaande woningen naar nul-op-de-meter

Kennis uitwisselen is belangrijk volgens directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk van FidesWonen. Maar doen is nog belangrijker. De corporatie gaat dan ook als eerste corporatie binnen de alliantie aan de slag. FidesWonen renoveert vanaf het najaar – als pilot – zes bestaande woningen op het eiland naar nul-op-de-meter (NOM). FidesWonen is daartoe lid geworden van de Vereniging Brede Stroomversnelling, waar de corporatie al de nodige ervaringen heeft opgedaan. Met de ervaringen die de pilot oplevert op zak, wil FidesWonen daarna nog 200 woningen van hetzelfde type renoveren. De overige woningen profiteren de komende jaren van energiebesparende maatregelen. Van der Valk: ‘We willen ons bezit op een innovatieve manier neerzetten, zodat dit duurzaamheid en comfort uitstraalt. Overigens zal onze inzet voor nieuwbouwprojecten ook Nul-op-de-Meter of energieneutraal worden’.

Bijzonder aan het project is dat potentiële huurders én particulieren de woningen kunnen ‘uitproberen’ door er een kijkje te nemen en zelfs een nachtje te slapen. Het concept is dus zowel op huurders als op de particuliere markt gericht. ‘We gebruiken het project ook om particulieren te laten zien wat de mogelijkheden zijn’.

Kennis en ervaring bundelen

FidesWonen selecteert nog voor de zomer een ondernemer die het project samen met FidesWonen gaat realiseren. ‘We selecteren hiervoor een ondernemer die al kennis met het concept heeft opgedaan. We willen deze kennis en ervaring bundelen en delen met dat van ondernemers van Goeree-Overflakkee , zodat we het project een succes kunnen maken’. De provincie en de gemeente zijn enthousiast over het project, volgens Van der Valk. De juiste communicatie is daarbij wel belangrijk . ‘Het is de kunst om op het juiste niveau van de huurders, provincie en gemeente van gedachten te wisselen. De huurder heeft bijvoorbeeld andere “belangen” – een betaalbare, comfortabele woning – dan de gemeente of een provincie.

Ambities

FidesWonen is bewust van de ambities ‘label B in 2020 en energieneutraal in 2050’ maar is realistisch over de weg daarheen. ‘Onze 200 woningen kunnen we niet in één keer aanpassen, maar wel in delen. We gaan nu eerst kennis opdoen via de pilot. Over 2 jaar gaan we op basis daarvan bepalen of, hoe en wanneer we energieneutraal kunnen worden.