Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Integrale aanpak Oost Flevoland Woondiensten bij verduurzaming voorraad

11 april 2016

Oost Flevoland Woondiensten heeft onlangs 137 woningen in Dronten verduurzaamd. Dat leverde de corporatie de Duurzaam Bouwen Award 2016 op. OFW is al jaren koploper in het energetisch verbeteren van de woningvoorraad. De corporatie wil energieneutraal zijn in 2050 en formuleerde onlangs een helder stappenplan.

De vernieuwing van de 137 chaletwoningen is een van de tastbare voorbeelden van de energetische ambities van Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Mede dankzij de renovatie en modernisering van de oude chaletwoningen won OFW de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award 2016. ‘OFW heeft mooie, duurzame projecten, goede implementatie van duurzaamheid in de organisatie en houdt haar koppositie op het gebied van duurzaamheid goed vast’ volgens de jury.

Integrale aanpak

OFW koos bij de modernisering van de 137 chaletwoningen voor een integrale aanpak. De golf- en dijkwoningen zijn zodanig gerenoveerd dat ze naar energieneutraal gebracht kunnen worden zonder dat daar grote desinvesteringen voor nodig zijn (‘no-regret’). De verbeteringen hebben ertoe geleid dat aan de woningen nu een energielabel A hangt, in plaats van E, F, of G-label. Minder dan 1,35 procent van de woningvoorraad van OFW heeft nu nog een energielabel E, F of G. De laatste 140 woningen volgen de komende twee jaar, staat op de website van OFW. ‘We voldoen begin 2018 aan het Nationaal Energieakkoord. Er zijn nog niet veel corporaties die dat kunnen zeggen’ zegt directeur Truus Sweringa op de website van OFW (bron: Woningmarkt.nl). ‘Dit project is een goed voorbeeld van hoe je met een Design & Build-samenwerking met no-regret maatregelen en met betrokkenheid van bewoners, uiteindelijk naar een energieneutrale woning kunt gaan" volgens Emirto Rienhart (EnergieAmbassadeur Noord-Holland, Utrecht en Flevoland).

Duurzaamheidsvisie met stappenplan

Als vervolg op de modernisering van de chaletwoningen wil OFW in 2050 haar voorraad energieneutraal gemaakt hebben. Daarvoor heeft de corporatie samen met stakeholders een duurzaamheidsvisie geformuleerd. Deze bevat concrete stappen is gekoppeld is aan brede afspraken en ontwikkelingen rondom duurzaamheid. OFW gaat de nadruk leggen op een Nul-op-de Meter-‘jas’: een bouwkundige schil waarmee woningen op termijn redelijk eenvoudig naar Nul-op-de-meter gebracht kunnen worden. “De komende drie jaar besteden we veel aandacht aan de plaatsing van zonnepanelen. Daarna gaan we aan de slag met onze woningen uit de jaren zeventig en tachtig. Zij zijn dan toe aan grootonderhoud. Daar willen we naar een Nul-op-de Meter-jas. Als we daar zonnepanelen aan toevoegen, dan zijn we een heel eind” aldus Truus Sweringa.