Zoekresultaten

41-60 van 137 resultaten

Strategiekaart Aardgasloze wijken

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/strategiekaart-aardgasloze-wijken
Strategiekaart aardgasloze wijken 2 internal thumb small 1487066837
In de EnergieAgenda geeft minister Kamp aan hoe het kabinet gaat sturen op een energieneutraal Nederland in 2050. Om grip te krijgen op deze energietransitie voor de gebouwde omgeving is inzicht nodig: in de alternatieven voor aardgas, in de eigen vastgoedvoorraad en in strategieën die nodig zijn voor beleidsontwikkelingen in de aanloop naar aardgasloze wijken. Tijdens de startbijeenkomst Experiment warmtesprong gaf Bureau Overmorgen uitleg over de Strategiekaart Aardgasloze wijken.
Lees meer

Havensteder investeert 8 miljoen in isolatie

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/havensteder-investeert-acht-miljoen-in-isolatie
Havensteder internal thumb small 1487065366
Woningcorporatie Havensteder in Rotterdam investeert in 2017 8 miljoen euro in isolatie. Vanaf 2018 is dat 16 miljoen per jaar. Isoleren is voor Havensteder een belangrijke stap naar een duurzame woningvoorraad.
Lees meer

Maaskant Wonen gaat voor energiezuinig en levensloopbestendig

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/maaskant-wonen-gaat-voor-energiezuinig-en-levensloopbestendig
Img 1164 internal thumb small 1487064535
In het Limburgse Elsloo verrijzen tien levensloopbestendige en energiezuinige IQ-woningen. Saillant detail: ze worden niet gebouwd, maar geplaatst. Maaskant Wonen plaatst prefab-woningen die daarnaast betaalbaar zijn dankzij een gestandaardiseerd concept en lagere energielasten hebben vanwege energielabel A+.
Lees meer

Routinegedrag vertraagt energietransitie

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/routinegedrag-vertraagt-energietransitie
Charlie kock.energieambassadeur internal thumb small 1463560441
Duurzame ontwikkeling, of zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, volhoudbaarheid, leeft volop bij corporaties. Gevoed door de EnergieAgenda van minister Kamp en het klimaatverdrag van Parijs. De roep om hulp is groot van de mensen die vooruit willen. Tegelijkertijd heerst er verwarring en onzekerheid die contraproductief werken. Want hoe verhouden energieneutrale ambities voor 2050 zich tot energiedoelen van 2020?
Lees meer

Van label B in 2020 naar wensportefeuille in 2050

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/van-label-b-in-2020-naar-wensportefeuille-in-2050
Jeffrey mennen k internal thumb small 1452677745
Woningcorporaties richten zich primair op betaalbaar en comfortabel wonen. Die betaalbaarheid is nog wel in de hand te houden dankzij de gereguleerde huren. Het in toom houden van de energielasten is ingewikkelder. Zelfs nu er afspraken zijn over een gemiddeld label B in 2020. Hoe kunnen corporaties deze ambitie halen? Is er extra aandacht nodig, betere en soepelere subsidieregelingen of handhaving? En wat kunnen bewoners zelf doen?
Lees meer

Huurdersorganisaties zijn volwaardige gesprekspartner van Wonen Limburg

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/huurdersorganisaties-zijn-volwaardige-gesprekspartner-van-wonen-limburg
Marcel de jagt  internal thumb small 1487062278
Wonen Limburg heeft haar duurzaamheidsbeleid goed afgestemd met haar vier huurdersorganisaties. De voordelen daarvan komen zowel in beleid als uitvoering tot uiting. Een interview met Marcel Jagt, vicevoorzitter van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg en voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg.
Lees meer

NOM-hoogbouw in Leiden

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/nom-hoogbouw-in-leiden
Nom portaal leiden 2 internal thumb small 1481022298
6 december 2016 - In Leiden renoveert Groene Huisvester Portaal een oud woongebouw aan de Agaatlaan uit 1970. Maar liefst 230 appartementen worden volgens het Nul Op de Meter-concept tot een zeer energiezuinig pand gerenoveerd.
Lees meer

Pré Wonen brengt 143 woningen in voor BIK-Challenge

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/pre-wonen-brengt-143-woningen-in-voor-bik-challenge
Sylvia okwuosa internal thumb small 1481021961
6 december 2016 - In Beverwijk ligt een uniek dorp-binnen-de-stad: de wijk Aagtendorp. De woningen van corporatie Pré Wonen waren toe aan een opknapbeurt. Een opknapbeurt die zowel tot energiebesparing als een gezonder en prettiger binnenklimaat moet leiden. Het plan komt dan wel van de corporatie, maar het hoe en door wie wordt in Aagtendorp ook door de bewoners bepaald. Sylvia Okwuosa vertelt wat voor Pré Wonen en de bewoners de voordelen van samenwerken zijn.
Lees meer

Verplichte uitfasering niet-groene labels

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/verplichte-uitfasering-niet-groene-labels
5 december 2016 - Minister Blok bereidt wetgeving voor die corporaties verplicht tot uitfasering van woningen met niet-groene labels (slechter dan label C). Aanleiding hiervoor is de publicatie van de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016), waaruit blijkt dat corporaties de doelstellingen uit het SER-energieakkoord van gemiddeld label B in 2020 niet gaan halen. Dit betekent dus ook dat huurders verplicht worden hun woning te laten renoveren.
Lees meer

Energiebesparing door gedragsverandering

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/energiebesparing-door-gedragsverandering
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Met communicatie is het ook mogelijk om huurders meer bewust te maken van hun energieverbruik- en gedrag. Huurders die aan de slag gaan met energiemaatregelen, verhogen het rendement van energiemaatregelen in de woning. Deze bewustwording kan onderdeel van de communicatiestrategie zijn en kan tot maximaal 15 procent extra besparing opleveren.
Lees meer

Informatiebehoefte

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/informatiebehoefte
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Om een passende communicatiestrategie te maken is het nodig om informatie te verzamelen over de huurders, straat, buurt en de plannen met de woningen die worden aangepakt.
Lees meer

Sturen op emoties

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/sturen-op-emoties
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
De belangrijkste reden waarom woningcorporaties investeren in communicatie en participatie is omdat 70 procent van de deelnemers uit een project bestaan uit huurders.
Lees meer

Bewonerscommunicatie

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/bewonerscommunicatie
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Eén van de vuistregels van bewonerscommunicatie- en participatie: hoe complexer de ingreep, des te interactiever en persoonlijker de communicatie met de bewoners moet zijn.
Lees meer

De participatieladder

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/de-participatieladder
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
De begrippen ‘communicatie’ en ‘participatie’ blijken in de praktijk van planvorming bij woningverbetering nogal door elkaar te lopen.
Lees meer

Kennisdossier Communicatie en participatie

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/kennisdossier-communicatie-en-participatie
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
In dit kennisdossier van Huren met Energie geven we op hoofdlijnen uitleg aan de hand van instrumenten en activiteiten waarmee u per project een communicatie/participatie-aanpak kunt samenstellen.
Lees meer

Cradle-to-cradle-woningen van HEEMwonen

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/cradle-to-cradle-woningen-van-heemwonen
25 oktober 2016 - Bij nieuwbouw past HEEMwonen standaard energiezuinige technieken toe. Dit betekent minder CO2-uitstoot en lagere energielasten voor de huurder. Bij 22 parkwoningen in Kerkrade gaat de corporatie nog een stap verder. Deze woningen zijn volledig zelfvoorzienend qua energiebehoefte.
Lees meer

Wat betekent het klimaatakkoord voor de corporaties?

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/wat-betekent-het-klimaatakkoord-voor-de-corporaties
25 oktober 2016 - Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatakkoord, kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving spreekt van een energierevolutie. Maar wat betekent dit voor corporaties?
Lees meer

Huren met Energie ondersteunt Drenthe energieneutraal in 2040

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/huren-met-energie-ondersteunt-drenthe-energieneutraal-in-2040
25 oktober 2016 - Vrijdag 7 oktober 2016 ondertekenden ruim 70 partijen - waaronder woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen - de Drentse Energiedeal. Huren met Energie steunt de ‘Expeditie Energieneutraal Wonen’.
Lees meer

BIK Challenge verlost consortia van koudwatervrees

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/bik-challenge-verlost-consortia-van-koudwatervrees
22 oktober 2016 - Dé grote uitdaging tijdens de BIK Challenge is het ontwikkelen van een nul-op-de-meter-, energieneutraal-, of een beter-op-de-meter-aanbod voor de renovatieopgave van woningcorporaties.
Lees meer

Kennemer Wonen selecteert Hecon duurSAAM voor renovatieproject

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/kennemer-wonen-selecteert-hecon-duursaam-voor-renovatieproject
20 oktober 2016 - Als een van de deelnemende woningcorporaties aan de BIK Challenge koos Kennemer Wonen het gedetailleerde plan van consortium Hecon duurSAAM, bestaande uit Hecon Groep, Energie Service Noord-West en AGNova architecten. Een interview met Daan van Nieuwmegen, projectleider van Kennemer Wonen.
Lees meer