Zoekresultaten

41-60 van 130 resultaten

Pré Wonen brengt 143 woningen in voor BIK-Challenge

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/pre-wonen-brengt-143-woningen-in-voor-bik-challenge
Sylvia okwuosa internal thumb small 1481021961
6 december 2016 - In Beverwijk ligt een uniek dorp-binnen-de-stad: de wijk Aagtendorp. De woningen van corporatie Pré Wonen waren toe aan een opknapbeurt. Een opknapbeurt die zowel tot energiebesparing als een gezonder en prettiger binnenklimaat moet leiden. Het plan komt dan wel van de corporatie, maar het hoe en door wie wordt in Aagtendorp ook door de bewoners bepaald. Sylvia Okwuosa vertelt wat voor Pré Wonen en de bewoners de voordelen van samenwerken zijn.
Lees meer

Verplichte uitfasering niet-groene labels

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/verplichte-uitfasering-niet-groene-labels
5 december 2016 - Minister Blok bereidt wetgeving voor die corporaties verplicht tot uitfasering van woningen met niet-groene labels (slechter dan label C). Aanleiding hiervoor is de publicatie van de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016), waaruit blijkt dat corporaties de doelstellingen uit het SER-energieakkoord van gemiddeld label B in 2020 niet gaan halen. Dit betekent dus ook dat huurders verplicht worden hun woning te laten renoveren.
Lees meer

Energiebesparing door gedragsverandering

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/energiebesparing-door-gedragsverandering
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Met communicatie is het ook mogelijk om huurders meer bewust te maken van hun energieverbruik- en gedrag. Huurders die aan de slag gaan met energiemaatregelen, verhogen het rendement van energiemaatregelen in de woning. Deze bewustwording kan onderdeel van de communicatiestrategie zijn en kan tot maximaal 15 procent extra besparing opleveren.
Lees meer

Informatiebehoefte

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/informatiebehoefte
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Om een passende communicatiestrategie te maken is het nodig om informatie te verzamelen over de huurders, straat, buurt en de plannen met de woningen die worden aangepakt.
Lees meer

Sturen op emoties

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/sturen-op-emoties
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
De belangrijkste reden waarom woningcorporaties investeren in communicatie en participatie is omdat 70 procent van de deelnemers uit een project bestaan uit huurders.
Lees meer

Bewonerscommunicatie

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/bewonerscommunicatie
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
Eén van de vuistregels van bewonerscommunicatie- en participatie: hoe complexer de ingreep, des te interactiever en persoonlijker de communicatie met de bewoners moet zijn.
Lees meer

De participatieladder

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/visievorming-en-prestatieafspraken/de-participatieladder
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
De begrippen ‘communicatie’ en ‘participatie’ blijken in de praktijk van planvorming bij woningverbetering nogal door elkaar te lopen.
Lees meer

Kennisdossier Communicatie en participatie

http://www.hurenmetenergie.nl/kennisdossiers/kennisdossier-communicatie-en-participatie
Logo huren met energie 80x80 internal thumb small 1437484071
In dit kennisdossier van Huren met Energie geven we op hoofdlijnen uitleg aan de hand van instrumenten en activiteiten waarmee u per project een communicatie/participatie-aanpak kunt samenstellen.
Lees meer

Cradle-to-cradle-woningen van HEEMwonen

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/cradle-to-cradle-woningen-van-heemwonen
25 oktober 2016 - Bij nieuwbouw past HEEMwonen standaard energiezuinige technieken toe. Dit betekent minder CO2-uitstoot en lagere energielasten voor de huurder. Bij 22 parkwoningen in Kerkrade gaat de corporatie nog een stap verder. Deze woningen zijn volledig zelfvoorzienend qua energiebehoefte.
Lees meer

Wat betekent het klimaatakkoord voor de corporaties?

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/wat-betekent-het-klimaatakkoord-voor-de-corporaties
25 oktober 2016 - Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatakkoord, kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving spreekt van een energierevolutie. Maar wat betekent dit voor corporaties?
Lees meer

Huren met Energie ondersteunt Drenthe energieneutraal in 2040

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/huren-met-energie-ondersteunt-drenthe-energieneutraal-in-2040
25 oktober 2016 - Vrijdag 7 oktober 2016 ondertekenden ruim 70 partijen - waaronder woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen - de Drentse Energiedeal. Huren met Energie steunt de ‘Expeditie Energieneutraal Wonen’.
Lees meer

BIK Challenge verlost consortia van koudwatervrees

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/bik-challenge-verlost-consortia-van-koudwatervrees
22 oktober 2016 - Dé grote uitdaging tijdens de BIK Challenge is het ontwikkelen van een nul-op-de-meter-, energieneutraal-, of een beter-op-de-meter-aanbod voor de renovatieopgave van woningcorporaties.
Lees meer

Kennemer Wonen selecteert Hecon duurSAAM voor renovatieproject

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/kennemer-wonen-selecteert-hecon-duursaam-voor-renovatieproject
20 oktober 2016 - Als een van de deelnemende woningcorporaties aan de BIK Challenge koos Kennemer Wonen het gedetailleerde plan van consortium Hecon duurSAAM, bestaande uit Hecon Groep, Energie Service Noord-West en AGNova architecten. Een interview met Daan van Nieuwmegen, projectleider van Kennemer Wonen.
Lees meer

"Beren op de weg bij anders aanbesteden"

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/beren-op-de-weg
Emirto rienhart internal thumb small 1424791267
25 oktober 2016 - Bij ingrijpende woningrenovatieprojecten willen corporaties soms zelf het wat en hoe bepalen. Ze laten een ontwerp maken en schrijven dit gedetailleerd om in een bestek. En besteden dat aan op basis van de laagste prijs voor realisatie. Op dit gebaande pad bevinden zich beren: de suboptimale-oplossingsbeer, de budgetbeer, de meerwerkbeer en de faalkostenbeer.
Lees meer

Column: 'Honderden miljoenen besparen'

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/column-honderden-miljoenen-besparen
Woningcorporaties geven jaarlijks zo’n vier miljard euro uit aan nieuwbouw en renovatie. De komende jaren zal de hoogte van de investeringen niet veel anders zijn. De praktijk leert dat op deze uitgaven 10-20 procent kan worden bespaard: 400 tot 800 miljoen euro per jaar. Tenminste, als corporaties de markt meer uitdagen om met integrale oplossingen of concepten te komen.
Lees meer

Eigen haard lanceert breed gedragen milieuvisie

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/eigen-haard-lanceert-breed-gedragen-milieuvisie
Naast betaalbaar wonen is een gezonde woon-werkomgeving een belangrijke kerntaak van woningcorporatie Eigen Haard. Wonen en bouwen vormen namelijk ongeveer 30 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. In de nieuwe milieuvisie 2016-2020 beschrijft de corporatie daarom vijf duurzaamheidsambities die door de haarvaten van de hele organisatie voelbaar zijn.
Lees meer

Masterclass Huren met Energie en The Natural Step

http://www.hurenmetenergie.nl/agenda/masterclass-huren-met-energie-en-the-natural-step
Verduurzaming van de sociale huurvoorraad is breder dan alleen energie. Het verbindt vele beleidsterreinen. Dit brengt kansen met zich mee, maar uit de praktijk blijkt nog vaak dat een integrale aanpak een uitdaging is. Hoe pak je dit aan? Hoe maak je ambitieuze, en realistische prestatieafspraken over energiebesparing waarin zowel gemeente, corporatie als huurdersorganisaties zich kunnen vinden?
Lees meer

Energieprestatievergoeding voor gas: wel of geen goed idee?

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/energieprestatievergoeding-wel-of-geen-goed-idee
Op 1 september 2016 trad de wet over de energieprestatievergoeding (EPV) in werking. Sindsdien mogen corporaties die hun woningen tot (bijna) nul-op-de-meter renoveren, een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen.
Lees meer

Wonen Limburg koerst af op energieneutrale woningvoorraad

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/energiestuur-nieuw-hulpmiddel-voor-integratie-energie-in-strategisch-voorraadbeleid-1
Een duurzamere woning zonder dat dit voor de huurder in de papieren loopt. Corporatie Wonen Limburg koerst naar een energieneutrale woningvoorraad. Dit betekent op z’n minst een sprong van minimaal twee energielabels in de bestaande voorraad en een focus op energiezuinigheid en duurzaamheid in nieuwbouwprojecten. Daarnaast is Wonen Limburg een van de zes corporaties die samen met bouwbedrijven het voortouw neemt om de komende jaren ruim 11.000 huurwoningen op te knappen naar nul-op-de-meter. Een interview met bestuurder Wim Hazeu.
Lees meer

‘Van Label B in 2020 naar wensportefeuille in 2040’

http://www.hurenmetenergie.nl/nieuws/van-label-b-in-2020-naar-wensportefeuille-in-2040
Jeffrey mennen k internal thumb small 1452677745
Groot onderhoud en renovaties aan de bestaande woningvoorraad zijn flinke investeringen. Investeringen die in de toekomst moeten renderen terwijl de woningen betaalbaar moeten blijven. Omdat we geld maar één keer kunnen uitgeven, zijn de juiste …
Lees meer