Huren met Energie als sparringpartner

Uit ons eerdere interview met Ingrid Pierik van Wonion bleek al dat zij flink aan de weg naar CO2-neutraal timmeren. Met nieuwbouw en (grootschalige) renovatie houdt Wonion al rekening met Nul-op-de-Meter. En Ingrid sprak haar droom uit om in 2050 ook volledig circulair te zijn. EnergieAmbassadeur Peter Hopmans stelde haar nog een paar aanvullende vragen, om zo samen nog kort terug te blikken op hun inspanningen van de afgelopen jaren. “Huren met Energie was voor ons een sparringpartner en zij wisten partijen aan elkaar te verbinden”.

Hoe en in welke mate heeft STEP jullie geholpen in energetische verduurzaming van jullie bezit?
Wij hadden al plannen gemaakt voor de verduurzaming van ons bezit. In die zin zagen wij STEP: als een financieel voordeel voor de zaken die we toch al van plan waren. Zowel voor de huurder omdat we een lagere huurverhoging konden vragen als voor Wonion.

De focus verandert in rap tempo van gemiddeld label B naar CO2-neutraal in 2050. Hoe willen jullie hier als organisatie mee omgaan?
Wij hebben nooit onze focus op gemiddeld label B gehad, als einddoel. Voor ons was dit een tussenstation. Wij hebben sinds eind 2016 al een gemiddeld label B. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat we in 2030 energieneutraal zijn.

Zijn de inspanningen die jullie hebben gedaan voor gemiddeld energielabel B een goede basis voor CO2-neutraal in 2050?
Dat hangt een beetje van de situatie af. Soms wel en soms niet. Omdat we al heel lang bezig zijn met energetische maatregelen, werkt het je soms ook tegen. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld kozijnen vervangen en daar dubbel glas in geplaatst. Deze woningen staan er nu prima bij en komen daardoor niet snel in aanmerking om naar Nul-Op-de Meter te renoveren. Zelfs triple glas plaatsen is hier niet rendabel. Deze woningen, die in het verleden verbeterd zijn, zijn nu dus lastig om verder te verbeteren. Vooral ook omdat die laatste label-stappen kostbaar zijn; het is duur om een woning met een vrij goed energielabel (bijvoorbeeld C) nog verder brengen naar bijvoorbeeld A.

Willen jullie getrapt naar CO2-neutraal gaan in 2050 met meerdere woningen of met een beperkt aantal woningen direct naar CO2-neutraal?
We kiezen niet voor één van beide scenario’s. En per complex komt er wat anders uit. Dus voor de één kiezen we voor de grote aanpak en voor het andere complex houden we het weer kleiner. We bekijken het per complex.

Welke belangrijke ‘beren op de weg’ zien jullie in de transitie naar CO2-neutraal in 2050?
Het is (nu) financieel/technisch niet mogelijk om iedere individuele woning energieneutraal te maken. Daarom moeten we ook kijken naar maatregelen buiten de woningen om zoals bijvoorbeeld een solarpark. Maar tot nu toe kunnen we dit door belemmerende regelgeving niet realiseren.

Hebben jullie een goede ondersteuning gehad aan het programma Huren met Energie en is en op welke wijze is er een behoefte aan een vervolg?
Voor ons was Huren met Energie vooral een sparringpartner. Zij wisten de informatie en daardoor partijen aan elkaar te verbinden. Dat laatste is natuurlijk belangrijk om in de toekomst te borgen, maar dat hoeft niet per se in de vorm van EnergieAmbassadeurs.

Achtergrond

De afgelopen jaren gingen woningcorporaties intensief aan de slag met duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. Samen met een aantal corporaties en de EnergieAmbassadeurs kijken we terug op de inspanningen en behaalde resultaten op hun weg naar een CO2-neutrale toekomst. Hierover publiceren we korte interviews op Huren met Energie. Begin 2018 publiceren we een bundeling van deze ervaringen.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Ingrid Pierik
Ingrid Pierik