Magazine: Naar CO2-neutraal in 2050

Huren met Energie inspireert

In dit magazine vindt u kennis opgehaald uit het programma Huren met Energie, handvaten en inspiratie om de duurzaamheidsopgave naar CO2-neutraal in 2050 vorm te geven. Hoofdzakelijk interessant voor corporaties, maar ook voor de bouwers, gemeenten en huurdersorganisatie is het waardevolle informatie. Gezien de complexiteit van de opgave en de vele routes die te bewandelen zijn, pretenderen we niet compleet te zijn. Wel bieden we tips en tricks voor de naar ons idee drie essentiële onderdelen van de opgave: visievorming, tempo maken en uitvoering. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen over hoe andere corporaties de opgave aanpakken. Om uiteindelijk uw eigen pad uit te zetten.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:Volg Huren met Energie op twitter