Positieve houding en inspiratie op de weg naar duurzaamheid

Dankzij de positieve houding van de organisatie en de Raad van Bestuur is ook het Grootslag ervan overtuigd dat de duurzaamheidsdoelstellingen behaald kunnen worden. Eerder interviewden wij directeur/bestuurder Hans Kröger al over de inspiratiesessie duurzame corporaties. EnergieAmbassadeur Emirto Rienhart stelde naar aanleiding daarvan ook nog een paar aanvullende vragen aan Anton Smets, commissaris bij het Grootslag. Ook de Raad van Commissarissen volgde namelijk een inspiratiesessie. “Dankzij de inspiratiesessie hebben we gezien dat duurzaamheid kan.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de sector de komende jaren?
Volgens mij zit de grootste uitdaging in het bouwen van goedkopere, maar ook duurzame, woningen voor kwetsbare of arme doelgroepen. Het gaat dan om woningen die geschikt en betaalbaar zijn voor een doelgroep die niet veel te besteden heeft of voor groepen met een grotere welzijns- en zorgbehoefte.

Waar liggen kansen?
Ik denk niet dat we nu meteen kleiner moeten gaan bouwen, om zo de kosten te drukken. Ook niet als de bouwsector daarop stuurt. Wat we wel kunnen doen is duurzaam, levensloopbestendig en innovatief bouwen. Zo proberen we om tegen lagere bouwkosten meer prefab te gaan bouwen. En dan moeten we dus voorkomen dat dit te klein wordt.

Welke ontwikkelingen verwacht je de komende jaren in de nieuwbouw en renovatie van corporatiewoningen?
Ik verwacht dat nieuwbouw en renovatie goedkoper en kleiner gaat worden. Zoals ik bij voorgaande vraag al aan gaf kan het ook goedkoper met prefab, maar dat kan dan tegelijkertijd duurzaam en levensloopbestendig.

Gemiddeld label B was de doelstelling voor de sector. Hoe werd hier binnen jullie Raad voor Commissarissen naar gekeken?
Ook in de Raad van Commissarissen hebben we ernaar gestreefd om label B doelstellingen te behalen. En we gaan dit ook halen. Dit komt mede door de positieve houding en het gedrag van de organisatie en de Raad van Bestuur.

Jullie hebben als Raad van Commissarissen een inspiratiesessie gehad van Jeffrey Mennen en Emirto Rienhart tijdens een tweedaagse heisessie. Op welke manier heeft dit de Raad van Commissarissen geholpen om meer inzicht in het hoe- en waarom van energetische doelstellingen te krijgen?
De inspiratiesessie gaf een heel duidelijk verhaal. Het liet inspirerend en overtuigend zien dat duurzaamheid kan.

Hebben jullie een goede ondersteuning gehad aan het programma Huren met Energie en is en op welke wijze is er een behoefte aan een vervolg?
Zelf heb ik daar minder goed zicht op. Wij hebben wel baat gehad bij de inspiratiesessie.

Welke vraag heb ik niet gesteld waarvan je graag had gehad dat ik hem had gesteld?
Ik zou wel benieuwd zijn op welke wijze de bouwsector innoveert, met duurzaamheid en lage prijs als voorwaarde?

Achtergrond

De afgelopen jaren gingen woningcorporaties intensief aan de slag met duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. Samen met een aantal corporaties en de EnergieAmbassadeurs kijken we terug op de inspanningen en behaalde resultaten op hun weg naar een CO2-neutrale toekomst. Hierover publiceren we korte interviews op Huren met Energie. Begin 2018 publiceren we een bundeling van deze ervaringen.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Anton Smets
Anton Smets