Zijn warmtenetten onze redding?

Door Anouk Corèl en Peter Linders

Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Dit betekent dat we voor onze warmtevoorziening langzaam maar zeker over moeten stappen van gas naar andere vormen van ruimteverwarming. Een warmtenet kan hiervoor een alternatief zijn.

Wat is een warmtenet nou precies? De definitie: “een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt.”

Warmtenetten zijn er vanaf heel klein tot heel groot en van verschillende temperaturen. Over het algemeen geldt; hoe lager de temperatuur, hoe meer duurzame bronnen zijn aan te sluiten en hoe minder warmteverlies optreedt bij transport. Bij lagere temperatuur geldt echter wel dat een hogere isolatiewaarde van de woningen noodzakelijk is. Hoewel er momenteel vooral hoge temperatuur warmtenetten in Nederland zijn, is het essentieel voor de energietransitie om de omslag naar midden- en lagere temperatuur warmtenetten te maken. Bij lagere temperaturen is een betere isolatiewaarde van de woning noodzakelijk en wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming dan wel lage temperatuur radiatoren.

En hoe werkt een warmtenet voor huurders? Als de woning is aangesloten op een warmtenet met lage temperatuur, dan is er vaak vloerverwarming en/of wandverwarming of lage temperatuur radiatoren. Bij een warmtenet met water van hoge of midden temperatuur (vanaf 70 ºC) zijn er vaak wel gewoon radiatoren in huis waar warm water doorheen stroomt. Daarnaast moeten huurders over op een elektrische manier van koken.

De uitdaging zit vooral bij bestaande woningen. Het grootste deel van de gebouwde omgeving waar we het in 2050 mee moeten doen, staat er al. Ook de ondergrondse inpassing van het warmtenet, zeker in oude binnensteden, is een technische en organisatorische hobbel.

Warmtenetten maken nu vaak nog gebruik van de warmte van energiecentrales op kolen of gas of de verbranding van restafval. Maar als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moet uiteindelijk alleen maar duurzame warmte gebruikt worden om het water in warmtenetten op te warmen. Dat kan door gebruik te maken van aardwarmte (geothermie), of warmte van bijvoorbeeld biomassacentrales.

En woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker heeft, eind vorig jaar, 470 flatwoningen in Pijnacker Noord aangesloten op een lokaal warmtenet met geothermie als bron. Daarmee is de verwarming van de woningen volledig duurzaam geworden en wordt de CO2-uitstoot van de gasgestookte CV-installatie vermeden. Ook op andere plekken in het land worden momenteel geothermiebronnen geslagen of wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden daarvan.

Wij denken dat warmtenetten een reële optie kunnen zijn in het keuzepallet van hernieuwbare energiebronnen. In de afweging van strategische keuzes pleiten we ervoor om dat op regionaal niveau te doen en eerst te onderzoeken waar de belangen en overwegingen liggen van de stakeholders.

Auteurs

Peter Linders

Peter Linders

EnergieAmbassadeur Huren met Energie

06 53 40 62 21

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:Volg Huren met Energie op twitter