Voortgang Energiebesparing

Huren met Energie ondersteunt corporaties bij het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector dat het ministerie van BZK, Aedes, Vastgoedbelang en Woonbond ondertekenden. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

Er wordt tevens gebruik gemaakt van de opgedane kennis uit de programma’s Energiesprong en de Stroomversnelling (innovatieprogramma’s van Platform31).

Huren met Energie draagt bij aan betaalbare, comfortabele en veilige sociale huurwoningen waarvan de toekomstwaarde verzekerd is.

Platform31 ondersteunt in opdracht van Aedes vanuit het Nationaal Energieakkoord de aankomende drie jaar (2014 – 2016) de uitvoeringsactiviteiten die woningcorporaties moeten verrichten om de doelstellingen van het Convenant Energiebesparing Huursector te realiseren:

  1. 2020 Gemiddeld Energielabel B: Eind 2020 heeft de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties ten minste een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (energielabel B). Dat is een besparing op het gebouwgebonden energieverbruik van bestaande corporatiewoningen van 33% in de periode 2008 – 2020. Deze ambitie betreft het gebouw- en installatie-gebonden energiegebruik voor vooral ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie.

  2. Lagere woonlasten huurders: De energiebesparende maatregelen na de ingreep (op complexniveau) leiden direct tot lagere woonlasten voor de huurders. Dat wil zeggen dat de afname van de maandelijkse kosten voor elektriciteit en gas als gevolg van de ingreep groter is dan de toename van de huur, gemiddeld op complexniveau.

  3. 100% gesloten verbrandingstoestellen: Alle afvoerloze geisers en andere open verbrandingstoestellen in bezit van woningcorporaties zijn voor 2017 vervangen door gesloten toestellen.

  4. 50% groene labels: Niet-groene labels (D t/m G) worden zo snel mogelijk uitgefaseerd, met als doelstelling 50% reductie voor 2017.


Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie: